Liên hệ

Công ty CP-ĐT-TM Bất động sản Nhật Nam

  • Mã số doanh nghiệp: 0108807984
  • Vốn điều lệ : 200 tỷ đồng
  • Cấp ngày : 02/07/2019
  • Nơi cấp: Sở Kế Hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội

Phone:

0976 249 786

Thông tin liên hệ

0976.249.786